Hướng dẫn ng Ký Kubet Barka Kanpo Lilu SC2 đế

Hướng dẫn ng Ký Kubet Barka Kanpo Lilu SC2 đến 2 Cuộc thi thể thao quốc tế RS Full War and Data Performance-2016-03-27 Vòng 5

Cổ vũ. Vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2016, lúc 04:00, Bakajia Campolu SC2 đã buộc các môn thể thao quốc tế RS trên 2.Vào phút thứ 44 của báo cáo Cuộc thi Campolo SC vs Sports Sports RS, Trong phút thứ 24 của báo cáo trận chiến của Campolu SC2 đã vượt qua các môn thể thao quốc tế lên 2, Cadu ghi được 2 bàn thắng, Gustavinho và Matues Arence ghi 1 bàn tương ứng.Thông tin trên là vòng thứ năm của Baka Liga trong vòng thứ năm của cuộc thi thể thao quốc tế RS quốc tế vào ngày 27 tháng 3 năm 2016. Để biết thêm nội dung tuyệt vời của Campbolilu SC vs International Sports RS, bạn có thể tiếp tục theo dõi sự cổ vũ.